Jättegryta i Surtebäcken, nedanför baddammen Mindre jättegryta i baddammens strandkant                                                                                                            foton Ove Andersson 2011
åter