Häradskarta från 1890-97 visar torvtäkter för tre gårdar på Vättlefjäll  
åter