Vattenförsörjningen via kvarnabäcken till Björsbofors, Bergum
åter