Platsen för kavelbron. Vättlefjäll.                                            foto Ove Andersson 2010  
åter