Klaravattnet, Vättlefjäll Svartvattnet, Vättlefjäll                                                                                                                                                                     foton Ove Andersson 2008
åter