Klevaliden ner till Klevavägen i södra Surte                                                                                                                                                                                                                                 foto Ove Andersson 2010  
åter