Ett av många bestånd av Klibbal utmed Lärjeån.                                                                                                                                             Foton Ove Andersson 2005
åter