Klockgentiana, Vättlefjäll                                                                                                                                                                                                                                       Foton  Ove Andersson 2008  
åter