Större koja mellan Klaravattnet och Svartvattnet. Vättlefjäll                                             foton Ove Andersson 2014
åter