Utsikt över en del av Bergumsslätten med Snipeberget en bit bort. Olofstorp i bakgrunden. Från Korpahyllan, en bergsavsats i Vättlefjälls kant.       

foto Ove Andersson 2012

åter