Gamla vägen till gården Krokryd sedd från gården Enerkullsdalen. Angered Övre vänster:   vägen österut till Krokryd                                Övre höger:   vägen västerut mot Gunsered
åter                                                                           foton Ove Andersson 2012