En av många kvarnstenar på Vättlefjäll. Denna från Kvarnabäcken i områdets sydöstra  del.                         foto Ove Andersson 2008

åter till huvudsidan