Kvarnsten från gammal kvarn i Hultabäcken, Bergum                                                 foto Ove Andersson 2003  
åter