Övre: Ett övergivet kvarnstensämne strax sydost om Måhults by, Vättlefjäll
Denna påbörjade kvarnsten ligger nedanför Saxefjälls västra sluttning, Vättlefjäll  foton Ove Andersson 2008 och 2014
åter