Kvarnstensämnet före rensningen.                                                  foton Ove Andersson 2020 Kvarnstensämnet efter rensningen.                                                 
åter