Tidig tillfartsväg till Stora Vikens kvarn, använd före 1811                                                   foton Ove Andersson 2014
åter