Långemossen, Vättlefjäll                                                foto Ove Andersson 2002  
åter