Ovan: Linbanefundament, väster om Sörmossen                      nedan: Wire till linbanan Del av fundamentet med den runda motvikten och en bit stock med bult igenom
åter                                                                                                                                 foto Ove Andersson 2008