Enda kvarvarande linbanestolpen, mer än 60 år gammal, liggande utmed linbanesträckningen. Vättlefjäll                              foto Ove Andersson 2011  
åter