Lysevattnet, Vättlefjäll                                                                                                                                                                                                                                           foto Ove Andersson 2005  
åter