Lysevattnets rös med sitt trestenaröse till höger, Vättlefjäll                                                        foto Ove Andersson 2003  
åter