Lysevattnets rös. Vättlefjäll.       Inhugget kors i härads-gränsens riktning ovanpå det stora röset                                              foto Ove Andersson 2006  
åter