Ovan: Måhult på Vättlefjäll med sina småskaliga byggnader.
foton Ove Andersson 2013 Ovan: Del av den högresta stenmuren i fägatan på Måhult.
åter Nedan: Här låg minkfarmen på 1970-1980-talet.