Målen, Vättlefjäll                                                                                                                                                                                          foto Ove Andersson 2003  
åter