Vall för Kvarnabäckens mellandamm, Vättlefjäll                                                                  foto Ove Andersson 2002                                                        foto Ove Andersson 2003
åter