Mettjärn, Vättlefjäll                                                                                               foto Ove Andersson 2004  
åter