Mollsjön, Vättlefjäll. Alltid varit en populär badsjö i sin västra del.                                                                                                                                            foto Ove Andersson 2004  
åter