Övre kvarnplatsen i Mölnesjöbäcken. Ovan på berget syns utloppspipen
Stenfundamenten till kvarnhuset vid övre kvarnplatsen i Mölnesjöbäcken                                                      foton Ove Andersson 2009
åter