Nattskärra på sin favoritgren i dunkla sommarnatten                foto Ove Andersson 2009  
åter