Vänster, stenfundamenten till vattenhjulet                                     högerut, stengrund till kvarnhuset Fundamentet till vågrännan                                                                         foton Ove Andersson 2009
  Kvarnplatsen
åter