Orrekärr, Vättlefjäll.                                                                                                                                                                                                                                       foto Ove Andersson 2006  
åter