Vy över delar av Orremossen, Vättlefjäll                                  foto Ove Andersson 2005  
åter