Exempel på en planteringshage, nordväst om Stora Kroksjön. Vättlefjäll.

Övre bilden: Stengärdesgården som stängde ute boskapen från den uppväxande skogen syns bland träden. Från bilden vänstra del upp mot bilden högra del. Planteringshagen är i sina övriga sidor avgränsad mot berget.

 

foton Ove Andersson 2008

 
åter