Grunden efter undantagsstugan vid torpet Relsjödal. Vättlefjäll.                                                                       foto Ove Andersson 2008  
åter