Gammal kvarnplats i bäcken från Lysevattnet på Vättlefjäll.                  Detta kvarnstensämne ligger även på platsen.                                   foton Ove Andersson 2008
åter