Röse öster om Nödsjön. Utsikt söderut. Vättlefjäll                                                                        foto Ove Andersson 2010  
åter