Gården Roten. Vättlefjäll                                                                                                                                                                       
 
Rester efter tidigare husgrunder och gårdsplaner på gården Roten. Vättlefjäll                                            
 
Lång fägata vid gamla gårdsläget på gården Roten. Vättlefjäll                                                                                                      foton Ove Andersson 2010  
åter