Vattenfall vid kvarndammens tillflöde. Med en låg stenvall ovanför. Tidigare kvarnplats för Norra Skårdal. Vättlefjäll.                                                                                 foton Ove Andersson 2008 Kvarnsten vid Norra Skårdals kvarnplats
åter