Skärsjölund, Vättlefjäll                                                                                                                                                                                         foto Ove Andersson 2010  
åter