Gamla bakugnen i bagarstugan på Skärsjölund, Vättlefjäll                                                                                                                                      foto Ove Andersson 2016   Gammal grensax stod i bagarstugan                 foto Ove Andersson 2016
  Åter