Hur utsikten kunde se ut på Vättlefjäll då området var skoglöst under 1700-talet fram till 1860-talet. Nedre bilden med stengärdesgård mellan sjöarna Målen och Nödsjön, visande gräns mellan fastigheter.           foton Ove Andersson 2010
åter