Kalavverkat brandområde efter skogsbranden 2009 på Vättlefjäll, öster om Bohus                                                                                                                                                                                    Foton Ove Andersson 2010
Gränssten visande skogsgräns nordost om tjärnen Valberg öga, nu en friliggande sten på brandområdet Stora mängder brandskadat virke
åter