Vy över gården Skrapekärrs ängar, Vättlefjäll                                                                                                                     foto Ove Andersson 2005  
åter