Skrovtjärn, Vättlefjäll.                                                                                                                                                                                                                                                                       foto Ove Andersson 2009  
åter