Skvalpa gamla kvarnruin, med en bruten kvarnsten, Bergum                                                     foto Ove Andersson 2003  
åter