Skyrsjön, Vättlefjäll                                                                                                                                                                                                                                                                                       foto Ove Andersson 2010  
åter