Här ligger smidesdetaljerna och omgivande natur, bilderna ovan,    foton Ove Andersson 2005
åter Delarna nu åtta år senare                                                                                                    foto Ove Andersson 2013