Snäckesjön med surtesjön i bortre delen, Vättlefjäll                                                                                                                                                                              foto Ove Andersson 2010  
åter