Sprängd kanal mellan Skyrsjön o Gäddevattnet. Vättlefjäll                                      foto Ove Andersson 2003 Sprängd kanal mellan Skyrsjön och Stora Kroksjön. Vättlefjäll                               foto Ove Andersson 2008
åter