Rester efter stenbro över Hultabäcken, Bergum                                                                                                         foto Ove Andersson 2003 Stenresterna nu begravda och delvis borttagna efter ett jordskred på platsen                                                         foto  Ove Andersson 2009
åter